Návštevný poriadok:

Nachádzame sa na území národného parku Nízke Tatry a preto je nevyhnutné, aby sme dodržiavali všeobecné záväzné právne predpisy prijaté na ochranu jedinečných krás tohto pohoria.

Cyklisti, prosíme rešpektujte:

  • Pohyb s bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma je možný len po štátnych a miestnych komunikáciách, cyklotrasách a po účelových komunikáciách, ktoré sú vyhradenými trasami
  • V národnom parku je zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo cyklotrasy.

Návštevný poriadok v PDF si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz.

Návštevný poriadok v PDF