Firemné údaje

Ebiky pod Kráľovou hoľou
Kráľovohoľská cesta 405
976 71, Šumiac

Peter Polák
Dolina 607/18
976 71 Šumiac

IČO: 48152731
DIČ: 1076625638
IČ DPH: SK1076625638

Okresný úrad Brezno
Číslo živnostenského registra: 630-15604

Bankové spojenie
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4000 5505
Swift(BIC): TATRSKBX

Zverejnené zmluvy:
Kúpna zmluva 001